Clean Energy

ביואורגונומי

ביורגונומי

ביו אנרגיה או ביואורגונומי היא שיטה שפותחה בישראל ע"י רפי רוזן, חוקר ובעל שם עולמי.

בשנות ה-50, רפי רוזן גילה שהמדען וילהלם רייך, תלמידו של פרויד ורופא בעצמו, חקר את האנרגיה הפועלת בתוך הגוף וגילה את הקשר שבין הגוף, הרגשות וזרימת האנרגיה.

אנרגיה זו הקשורה לאנרגיה הקוסמית, נקראת "אורגון".

ממחקריו הבין שרמת אנרגיה נמוכה מידי בגוף, היא הגורם העיקרי שממנו מתחילות מרבית בעיות הבריאות והסיבה העיקרית להתפתחות המחלות הכרוניות.

בגישה זו, כבר אז, ריפא אפילו סרטן.

כהערכה לפועלו של רייך בתחום ה"א ו ר ג ו נ ו מ י", נתן רפי רוזן את השם 

"ב י ו א ו ר ג ו נ ו מ י"  לדרך ריפוי זו.

במהלך מחקריו גילה רפי רוזן את "טכניקת העיפעוף", טכניקה שבה שריר העין של המטפל, מגיב לאנרגיה המוקרנת מהמטופל, בויברציות עדינות. לחוש זה קרא רפי רוזן "החוש השביעי" ולספרו הראשון שכתב אודות הביורגונומי קרא "החוש השביעי והמציאות שמעבר".

בטכניקה זו ניתן לאבחן בעיות פיזיות ונפשיות ולטפל בהן. מחלה גופנית ונפשית, באה לכלל ביטוי, תחילה בגוף האנרגטי ורק לאחר זמן, בגוף הפיזי. טכניקה זו, מאפשרת חישת התבנית האנרגטית של הגוף שהיא העתק מדויק של הגוף הפיזי, טיפול בבעיה ומעקב תוך כדי תהליך הריפוי.  

בסיס הריפוי בביורגונומי הוא, חיזוק המערכת האנרגטית, אדם שהמערכת האנרגטית שלו ברמה טובה, מחוסן ממחלות כרוניות שיכולות להתפתח רק כאשר המערכת החיסונית לא מתפקדת והסיבה – רמת אנרגיה נמוכה מידי בגוף, רמת אנרגיה הגורמת לשיבוש פעולתה של המערכת החיסונית ומשאירה את הגוף חשוף מהגנה.

רמת אנרגיה זו איננה תלויה באורח החיים אותו אנחנו מנהלים, גם אם יהיה הנכון ביותר! בביורגונומי מזהים את הסיבה למחסור באנרגיה, ומטפלים בו.